1517

KAKO SAČUVATI SVOG NAJBOLJEG RADNIKA

 

Važnost dobrog i posvećenog radnika treba uvek imati u vidu i ceniti ga koliko je to moguće, jer ljudi ponekad ne shvataju vrednosti ljudi koji ih okružuju sve dok ih ne izgube.

Radnici na koje možemo da se oslonimo uvek, čak i posle radnog vremena, ili kada su na godišnjem odmoru, su bez sumnje radnici koje nikada ne bi želeli da izgubimo. Da se to nebi desilo, moramo da budemo pažljivi kako se ponašamo prema njima i moramo ceniti njihov posao u našoj kompaniji, uostalom izgubićemo ih.

Studije dokazuju a pronadlazak adekvatne zamene za dobrog radnika oduzima 1 godinu. Ne verujem da iko želi proći kroz tu situaciji, samo zbog toga što nisu znali menadžovati osobu koju su imali.

Da bi izbegli te situacije morate imati u vidu nege male greške koje mi pravimo u taku komuniciranja sa radnicima:

  1.  CENJENJE

Radnik koji se ceni za obavljeni posao u kompaniji ili opšte angažovanje je bez sumnje radnik koji se oseća dobro, i ovo rezultuje njegovim produktivitetom. Jedna dobra reč ili kompliment, motiviše ga puno za posao koji obavlja. Počevši od ove osobine, moramo biti pažljivi da posle svakog uspeha ili dobro obavljenog posla damo određene zasluge osobi koja je obavila to.

  1. NAGRADA

Verbalna zahvaljivanja bez sumnje su veoma efektivna ali ponekad i mala nagrada ima izvanredno dobar uticaj na performance radnika. Ne samo novčane nagrade ulaze u ovoj grupi, na primer jedan mali ručak ili neko putovanje mogu uticati da radnik i sledeći put kada dobije zadatak da ga obavi uspešno.

  1. POŠTOVANJE

Biti nepošten prema radniku znači da će te ga veoma brzo izgubiti. Svaki radnik želi poštovanje i iskrenost, tako da poštujte vaše radnike jer dobar radnik zaslužuje to.

  1. MIŠLJENJE

Ako vaš dobar radnik želi izraziti svoje mišljenje, koji je u dobrobit kompanije, onda uvek mu dajte tu priliku. I u slučaju kada on nije u pravu, dokažite mu da ste zadovoljni što pokušava, jer ima i takvih koji štede svoja mišljenja. Mišljenje radnika se mora uvek uzeti u vidu, jer ima slučajeva kada oni vide bolje stvari nego mi. Ceniti nečije mišljenje znači da respektujete tu osobu.

  1. MIKROMENADŽIRANJE

Mnoge studije dokazuju da ranici rade više kada im damo autonomiju na poslove koje vrše. Često se desi da i mi pogrešimo u toku menadžiranja, naročito kada su u pitanju sitnice, zato da bi izbegli ove greške trebamo dati autoritet radnicima da obave posao kako oni misle da je najbolje za kompaniju.


Share This

Share This

Share this post with your friends!

Share This

Share this post with your friends!