1438

ŠTA TREBA SADRŽATI VAŠ CV

 

Koji su najglavnije stvari i aspekti jednog CV-a?

Istraživanje izvršeno 2008 godine od strane Erika Hildena, dokazalo je da stvari koje najviše ostavljaju utisak u jednom CV-u su:

 • 45% Radno iskustvo
 • 35% Kvalifikacije i sposobnosti
 • 25% Lako za čitati
 • 16% Uspesi
 • 14% Pravopis
 • 9% Obrazovanje
 • 9% Ličnost
 • 3% Jasni ciljevi
 • 1% Kontakt za informisanje
 • 1% Personalna iskušenja
 • 1% Poznavanje kompjutera

U nastavku ćemo navesti stvari koje svakako mora sadržati CV kako bi vam osigurao poziv na intervju za posao za koji ste konkurisali.

Lične informacije

U većini slučajeva u ovom delu će biti obuhvaćeni: vaše ime, adresa, datum rođenja, broj telefona i email. Ako odlučite staviti sliku na CV onda ona mora biti od glave do ramena. Na slici morate biti sa adekvatnom odećom i nasmejani.

Obrazovanje i kvalifikacije

Pružite informacije o vašem obrazovanju, kao što su: vaše diplome iz univerziteta, srednje škole, kurseva ili raznih akademija koje ste pratili, itd. Prosečnu ocenu možete upisati u vašem CV-u samo u slučaju kada nemate nešto važnije pisati, ili ukoliko je to traženo od poslodavca.

Radno iskustvo

Upotrebite velike reči, kao što su: Ja sam razvio, ja sam planirao ili ja sam organizovao.

Iako vaš predašnji posao je bio u kafani, prodavnici ili restoranu, nema ništa loše u tome jer to dokazuje da imate iskustva u radu u grupi, na kvalitetnu uslugu klijentu i navikli ste zaobići žalbe. Ne pružajte informacije o svakodnevnim poslovima, koji vam nisu potrebni na novom poslu, kao što je: čišćenje stola ili nešto slično, osim ako konkurišete na nekom sezonskom poslu u kafani ili restoranu.

Uvek pokušavajte prilagoditi se poziciji za koju konkurišete. Ako je posao u vezi financija, onda moraju biti obuhvaćene sposobnosti aritmetike, analitike i sposobnost za rešavanje problema, dok kod pozicije za marketing veće pažnja će se pridodati sposobnostima ubedljivosti i komunikacije.

Interesi i lična dostignuća

Možete ih podeliti u kategorije, kao što su: sportske, kreativne itd.

 • Nemojte pomenuti kliše činjenice, kao što je: Želim izlaziti i družiti se sa drugima.
 • Nemojte pomenuti hobi koji su pasivni, kao što su: čitanje, gledanje puno epizoda serije za kratko vreme, skupljanje dugmati, jer će te izgledati kao osoba koja nema razvijene sposobnosti komunikacije. Ako odlučite pomenuti jednu od ovih, možete to uraditi ovako:’Meni se mnogo dopada pisac Dickens, jer mi omogući živeti nazad u tom vremenu i tom svetu’.
 • Spomenite nekoliko hobija, nemojte samo jednu vrstu jer izgledaće te puno ‘ograničeni’. Ukoliko sve što ste pisali ima veze sa sportom, onda javlja se sumnja oćetel biti sposobni pričati sa klijentima o temama koje nemaju veze sa sportom.
 • Ukoliko se bavite hobijem koji nije svakodnevan, onda to će vas učiniti posebnim u odnosu sa drugima. Spuštanje padobranom i alpinizam pokazuju da volite avanture i možete računati na sebe u teškim trenucima.
 • Svaki dokaz koji pokazuje da imate sposobnosti rukovođenja vredi se pomenuti, kao što su: kapiten i trener neke sportske ekipe, predstavnik nekog kursa, deo parlamenta društva studenta.’Kao kapiten ekipe kriketa u školi, ja sam morao biti pozitivan primer. Ja sam motivisao i trenirao ekipu, i pravio zamene na terenu kada je to bilo potrebno. Često su to bile napete situacije.’
 • Sve što dokazuje vaše sposobnosti za zapošljavanje, kao što su: rad u grupi, organizovanje, planiranje, sposobnost ubeđivanja itd.

Sposobnosti

Obično ovde se spominju sposobnosti pričanja stranih jezika:’Francuski mogu pričati dobro ali Španski samo osnovne stvari’, informatike ‘Dobro poznavanje MS Accessa i Excel, također osnove dizajniranja web stranice’ i posedovanje vozačke dozvole (obično se spominje kategorija motornog vozila koja nam je dozvoljena voziti).

Reference

Puno poslodavaca ne gledaju reference u fazi konkurisanja, osim kada to radno mesto u svakom slučaju traži reference. Ne predlaže se opteretiti se ovim delom, ali svakako mora se spomenuti barem kao u nastavku: ‘Reference su u raspolaganju po zahtevu.’

Obično dve reference su dovoljno: jedna akademska (od vašeg tutora ili nadglednika projekta) i jedna od poslodavca (predašnjeg posla).

Vrsta reference također zavisi od posla za koji konkurišete. Znači, referenca mora biti što relevantnija sa poslom za koji konkurišete. Ako konkurišete na jedan posao više vrsta, onda CV se mora prilagoditi tim vrstama.

Šta čini CV dobrim?

Ne postoji konkretan način kako pisati CV ili kako ga prezentirati, ali pravila dole navedena mogu vam biti od koristi:

 • Izrazite spremnost za posao za koji konkurišete
 • Mora biti organizovano, lako za čitati i veoma bogato informacijama
 • Mora biti informativno ali i detaljno
 • Mora biti napisano gramatikom
 • Ako vidite da vaš CV nema dobar efekat, onda konsultujte se sa vašim prijateljima i porodicom o tome šta se treba promeniti.

Kada smo pitali nekoliko poslodavca zašto najčešće odbijaju CV, oni su odgovorili:

 • CV sa greškama u pravopisu 61%
 • CV koji su kopirali sve kriterije koje su se tražile na konkursu 41%
 • CV sa kompliciranom e-mail adresom 35%
 • CV kojima nedostaje deo profesionalnih sposobnosti 30%
 • CV koji su veći od 2 stranice 22%
 • CV sa dizajnom 20%
 • CV sa slikom 13%

Koje su najčešće greške u toku stvaranja CV-a?

Na osnovu izvršenog iztraživanja, zakljušeno da greške koje se najčešće dešavaju u toku stvaranja CV-a su:

 • 56% prave greške u pravopisu
 • 21% nisu relevantni za posao na kojem konkurišu
 • 16% nemaju radnog iskustva
 • 9% nemaju stručnog dostignuća
 • 5% profil i ciljevi su nejasni
 • 2% lažu
 • 1% dodaju jednu sliku CV-u

 


Share This

Share This

Share this post with your friends!

Share This

Share this post with your friends!